این روزا توی رسانه ها خبرای زیادی میشوم  از اینکه کشورم هر روز داره به عقب بر میگرده  تعداد مقالات  تولید شده در دانشگاه ها تعداد سانتریفیوژ های فعال در تاسیسات هسته ای هر روز دارن کمتر میشن  سازمان فضایی هم که منحل شد.

خود باوری ما هم در حدی شده که مسئولین نزدیک به رئیس جمهور مملکت می گویند که ما فقط در زمینه آبگوشت و قرمه سبزی می توانیم با دیگران رقابت  کنیم هر دم از این باغ بری می رسد به طور کلی  همه پیشرفت هایی که بهش دست یافته بودیم همه کشک بود و پشم !!!

آنچه برای ما نگران کننده و ناراحت کننده است این اینه که در مجموعه دولت این فکر و این فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب حاکم بشود که اساسا ما چیزی نداریم و هر چه هست نزد غربی هاست و همه علاج درد های ما  و چاره گرفتاری های ما در برداشتن تحریم ها و  ارتباط با غربی هاست!!! اساسا ما در این جهان شهروند درجه چندم هستیم  و نمی توانیم استقلال داشته باشیم.

حالا بماند قرآن به ما وعده داده همیشه پیروزیم اگر بر خط ایمان باشیم.حالا بماند خط فکری امام  و مکتب قرآن به ما آموخته که نباید هیچ امیدی به کشور های بیگانه داشته باشیم. حالا بماند که تجریه این ملت و همچنین وعده الهی  در دوره های مختلف نوید بخش پیروزی همیشکی ما در برابر دشمن هست البته به شرط مومن بودن و بر صراط حق حرکت کردن.